Hospic sv. Josefa v Rajhradě nabízí možnost skupinových exkurzí pro studenty středních a vysokých škol nebo zaměstnance zdravotnických a sociálních zařízení, kterým se snaží představit a přiblížit paliativní a hospicovou péči.

Komunikaci se žadateli o exkurzi vede vedoucí Edukačního centra Mgr. Ivana Kudelová, která prostřednictvím e-mailu či telefonicky (731 402 671) shromažďuje žádosti o exkurze a domlouvá časový harmonogram.

Vedoucí skupiny se v dohodnutý den a hodinu nahlásí na recepci Hospice sv. Josefa k uvedení do přednáškové místnosti v přízemí. Poté je zahájena samotná exkurze, která se skládá ze dvou částí. Nejprve je připravena úvodní přednáška o vzniku zařízení doprovázená krátkým filmem a diskusí s účastníky exkurze. Poté následuje prohlídka areálu za dodržení jasně stanovených pravidel (stanovená trasa, zákaz nahlížení do pokojů obývaných pacienty, zákaz fotografování pacientů, jejich blízkých i personálu apod.)

Délka trvání exkurze je maximálně 120 minut při kapacitě do 45 osob. Poplatek činí 50 Kč za osobu, studenti, zaměstnanci nebo dobrovolníci jiných hospiců a zaměstnanci Charity ČR platí částku 30 Kč. Budoucí pacienti a jejich rodinní příslušníci nehradí žádný poplatek. Platba je vybírána v hotovosti na pokladně Oblastní charity Rajhrad.