Techniky zjišťování potřeb nekomunikujících klientů

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen prakticky. Je určen těm, kdo potřebují rozšířit své dovednosti v oblasti kontaktu a komunikace s lidmi se specifickými potřebami. Nabídne účastníkům metody a techniky, které jim mohou usnadnit zjišťování potřeb a cílů osob s překážkami v komunikaci. Výklad s prezentací lektorka doplňuje diskusí, interakcí a praktickým nácvikem konkrétních situací. 


Témata

 • Úvod, seznámení s lektorem a náplní kurzu.
 • Problematika zákonných norem pro poskytování sociální služby.
 • Specifikace cílové skupiny – uživatel verbálně komunikující, uživatel verbálně nekomunikující.
 • Kritéria pro zpracování diagnostiky nekomunikujícího klienta (dále jen NK).
 • Vedení dokumentace, zpracování záznamu, nácvik.
 • Přehled metod a technik zjišťování potřeb u NK.
 • Pravidla pro výběr vhodné techniky pro zjištění konkrétních potřeb NK.
 • Intuitivní techniky – modelový rozhovor.
 • Racionální technika.
 • Další pomocné techniky.
 • Praktický nácvik využití technik při zjišťování potřeb NK.
 • Závěr kurzu, písemný test, evaluace. 


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
- 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině

- závěrečný test, ve kterém účastník získá nejméně 70% z celkového počtu bodů (v případě neúspěchu je možno test až 2x opakovat)  

Termín: 5.9.2017

Časový rozvrh: 9.00 – 16.00 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2013/1005-PC/SP/VP/PP
4 kredity pro zdravotnické pracovníky

Cena: 1.270 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 050917