Podpora seniora trpícího demencí a jeho rodiny

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)


Obsah kurzu

Práce s lidmi s demencí vyžaduje nejen solidní znalosti průběhu onemocnění, ale klade nároky také na osobnost lidí v pomáhajících profesích. Často se stává, že čelí křivým obviněním nebo se musí vyrovnat s těžko pochopitelným způsobem komunikace, který zdánlivě nemá reálný základ. Významnou roli v procesu spolupráce hraje komunikace s rodinou, schopnost navázat kontakt a získat informace o životě daného člověka. Nepostradatelnou úlohu hraje duševní hygiena a schopnost relaxace.   


Získané znalosti:

  • pracovník si je vědom specifik práce s lidmi trpícími demencí
  • uvědomuje si význam práce s rodinou
  • je si vědom významu znalosti biografie druhého člověka zejména v pokročilých stádiích demence

Osvojené dovednosti:

  • umí navázat a udržet kontakt
  • umí získat adekvátní informace
  • umí posoudit potřeby člověka trpícího demencí a jeho rodiny

    


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
  • 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
Termín: 5.10.2017

Časový rozvrh: 8.30 – 15 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2016/0070-PC/SP/VP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.370 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 051017