Doprovázení v životě a umírání – uvedení do problematiky

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)


Obsah kurzu

Samota a opuštěnost patří k nelehkým životním situacím. Člověk se často snaží těmto skutečnostem uniknout do světa zábavy nebo aktivity. Jsou však chvíle, kdy se nám nedostává síly, a necítíme žádnou naději. V těchto okamžicích dochází často k přehodnocování životních názorů a hodnot. Pouhé bytí s druhým může mít mimořádný význam, aniž si to často uvědomujeme. Stává se, že v poslední fázi života je člověk otevřený pro smíření nebo odpuštění. Umíme těchto chvil využít? Velkou roli zde hraje schopnost pracovníků navázat a udržet s klientem kontakt a doprovázet ho v posledních chvílích života. Vždy je nezbytné si uvědomit, že pomoc a podporu potřebují také příbuzní a nejbližší.  


Získané znalosti:

  • zná možné formy komunikace s člověkem, který obtížně komunikuje (Preterapie, Bazální stimulace)
  • zná holistický pohled na potřeby člověka a zná principy doprovázení umírajících
  • je si vědom vlastní konečnosti (sebereflexe)
  • zná principy zacházení s umírajícím

Osvojené dovednosti:

  • umí reflektovat existenciální potřeby člověka a využít je v individuálním plánování
  • umí navázat kontakt s člověkem v tíživé životní situaci a doprovázet ho
  • umí zacházet se zesnulým

    


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
  • 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
Termín: 9.11.2017

Časový rozvrh: 8.30 – 16 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2016/0069-PC/SP/VP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.370 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 091117