Techniky zjišťování potřeb nekomunikujících klientů

Cílová skupina účastníků kurzu

Zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)


Obsah kurzu

Kurz je zaměřen prakticky.
Je určen těm, kdo potřebují rozšířit své dovednosti v oblasti kontaktu a komunikace s lidmi se specifickými potřebami. Nabídne účastníkům metody a techniky, které jim mohou usnadnit zjišťování potřeb a cílů osob s překážkami v komunikaci. Výklad s prezentací lektorka doplňuje diskusí, interakcí a praktickým nácvikem konkrétních situací.

Témata

 • Úvod, seznámení s lektorem a náplní kurzu.
 • Problematika zákonných norem pro poskytování sociální služby.
 • Specifikace cílové skupiny - uživatel verbálně komunikující, uživatel verbálně nekomunikující.
 • Kritéria pro zpracování diagnostiky nekomunikujícího klienta (dále jen NK).
 • Vedení dokumentace, zpracování záznamu, nácvik.
 • Přehled metod a technik zjišťování potřeb u NK.
 • Pravidla pro výběr vhodné techniky pro zjištění konkrétních potřeb NK.
 • Intuitivní techniky - modelový rozhovor.
 • Racionální technika.
 • Další pomocné techniky.
 • Praktický nácvik využití technik při zjišťování potřeb NK.
 • Závěr kurzu, písemný test, evaluace.

Ukončení kurzu

- 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
- závěrečný test, ve kterém účastník získá nejméně 70% z celkového počtu bodů (v případě neúspěchu je možno test až 2x opakovat)
Termín: 5.9.2017

Časový rozvrh: 9 – 16 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2013/1005-PC/SP/VP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.270 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 050917