Škola zad II. – Workshop - Prevence a bolest pohybového ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta II

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Kurz je 2. částí uceleného vzdělávacího programu Škola zad Marie Zemánkové, který je zaměřen na prevenci bolesti pohybového aparátu.

Bolesti zad jsou celosvětově považovány za jeden z nejzávažnějších medicínských, ekonomických a sociálních problémů. V kurzu bude teoretická část zaměřená na svalové skupiny lidského těla, které zajišťují vzpřímené držení těla a pohyb. Praktická část bude zaměřena na správný stoj, bezpečný předklon a manipulaci s klientem. Bude sestavena jednoduchá cvičební jednotka na každodenní využití jako prevence bolestí pohybového aparátu.


Cílem semináře je naučit se vnímat tělo a nepoškozovat si páteř nesprávným předklonem a manipulací s břemenem.


Témata

  • Anatomická část:

         - svaly posturální a tonické

         - vznik a význam svalové nerovnováhy

         - biomechanika pohybu

  • Praktická část - cvičení:

         - vyšetření na dvou vahách
         - cvičení zaměřené na prevenci bolestí pohybového aparátu

  • Správný stoj, klenba na noze:

         - představení správného stoje, vyšetření olovnicí, praktický nácvik

         - klenba a plochonoží na noze

         - význam obuvi


  • Bezpečný předklon a manipulace s klienty:

         - různé možnosti bezpečného předklonu a nácvik předklonu

         - pravidla manipulace s klienty

         - schéma zatížení meziobratlové ploténky při různých činnostech

Nutné pomůcky

Pro praktickou část kurzu je doporučeno volné, pohodlné oblečení (rifle nebo kalhoty jsou nevhodné, nejlépe tepláky do gumy), cvičíme bez ponožek, naboso.
Pomůcky ke cvičení budou k dispozici, neklouzavé podložky na cvičení si vezměte vlastní.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
- 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
- napsání výstupního testu na 70% úspěšnosti

Termín: 2.11.2017

Časový rozvrh: 8.30 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2013/1383-PC/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.270 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 021117