Sociální poradenství a sociální podpora klienta a jeho rodiny v paliativní péči

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci

Obsah kurzu

V rámci sociálního plánu se sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách snaží nemocnému klientovi nabídnout reálné možnosti specializované paliativní péče, která se nabízí. Ve spolupráci s klientem i jeho blízkými po zmapování jejich potřeb vytváří plán další spolupráce. Takový plán by měl být pro nemocného co nejvíce konkrétní, reálný, jednoduchý. Může zcela spočívat ve stanovení kroků a cílů, které si přeje klient do konce svého života naplnit. Tyto cíle mohou být i malými krůčky, maličkostmi, které klientovi a jeho blízkým přinesou dobrý pocit či radost. Kurz podává přehled využití možností sociální péče v závěru lidského života.

Témata

- praktická sociální intervence při sdělení prognózy o nepříznivém zdravotním stavu klientovi a rodině
- odborné sociální poradenství- podpora státních sociálních systémů nemocným a jejich pečujícím
- sociální práce s pozůstalými
- specifika poradenského vztahu
- spolupráce s pozůstalými
- sociální poradenství vs. psychoterapie
- provázení, podpora

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
- 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
- zpětná vazba účastníků a lektora

Termín: 3.11.2017

Časový rozvrh: 8.30 – 15.00 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2015/0969-PC/SP
Cena: 1.270 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 031117