Využití prvků kinestetiky v sociální péči (Žďár nad Sázavou)

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Jedná se o pohybový a komunikační koncept, jehož poznatky umožňují lépe pochopit základy lidského pohybu a cíleně využít rezerv pacienta při všech jeho denních aktivitách. Uplatnění konceptu kinestetiky rovněž chrání pečující osoby před přetížením vlastního pohybového aparátu. Kurz je určen pro zdravotnické pracovníky a pracovníky v sociálních služby, kteří pečují o částečně nebo plně imobilní pacienty a mají zájem poznat a naučit se alespoň část toho, co koncept kinestetiky nabízí.

Témata

• informace o konceptu kinestetiky
• vlastní pohyb a co ho ovlivňuje
• jednoduché manipulace s nemocným
• polohování a polohovací pomůcky
• pohyb v lůžku – sed v lůžku – vertikalizace
• přesun lůžko – židle a zpět
• pohybové vzory a jejich význam
• praktický nácvik

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
- 100 % účasti na kurzu stvrzené podpisem na prezenční listině


Nutné pomůcky

Účastníci si s sebou přinesou cvičební úbor a karimatku nebo deku k nácviku na podlaze.

Termín: 15.9.2017
Kurz se koná v prostorách Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Horní č. 22.


Časový rozvrh: 9.00 – 16.00 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2014/1212-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.270 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 150917