Rehabilitační péče v podmínkách sociálních služeb - KURZ OBSAZEN

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)


Obsah kurzu

Součástí každodenní pečovatelské činnosti pracovníků v sociálních službách je péče o imobilního klienta. Cílem této péče je zlepšení pohyblivosti klienta a také předcházení vzniku proleženin a vážných změn na pohybovém aparátu. 


Odborný seminář poskytne účastníkům základní vzdělání v problematice rehabilitační péče. Účastníci se v něm seznámí s bezpečnými postupy při práci s imobilním uživatelem a naučí se postupovat tak, aby předcházeli vlastnímu poškození zdraví při manipulaci s uživatelem v lůžku i mimo něj.  


Témata

  • péče o klienta, který má kontraktury
  • jak otevřít ruku, natáhnout ji v lokti, jak uvolnit dolní končetiny

  • jak vybrat správnou polohu a jak ji zajistit

  • možné pasivní pohyby klienta, možnosti jeho protažení

  • doporučené relaxační techniky

  • jednoduchá pomoc klientovi s odhleněním

  • praktický nácvik rehabilitačních technik


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině.
Termín: 7. 3. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2014/0593-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.370 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 070318