Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)


Obsah kurzu

Vzdělávací program je veden jako praktický nácvik polohování pomocí modelových situací. Absolventi kurzu budou vědět, že polohování neřeší jenom dekubity, ale… že také zásadním způsobem působí na životní funkce, tedy dýchání, trávení a oběh… že správné polohování významně ovlivňuje bolest, kterou ležící člověk cítí téměř permanentně… že pomocí polohování se dá úspěšně stimulovat vnímání. Absolventi budou umět bojovat s kontrakturami, takže se naučí, že polohovat by se mělo i v sedě, na vozíku a v křesle. Dozví se, co je to mikropolohování a jak je v praxi uplatnit. 


Témata

  • správné polohování, které neřeší jen dekubity

  • ovlivnění životních funkcí, tedy dýchání, trávení a oběhu

  • ovlivnění bolesti, kterou ležící člověk cítí téměř permanentně

  • stimulace smyslového vnímání

  • polohování v sedě, na vozíku a v křesle

  • mikropolohování a jeho uplatnění v praxi

  • praktický nácvik polohování v modelových situacích


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině.
Termín: 10. 4. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2014/0937-PC/SP/VP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.370 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 100418