Škola zad III. – Prevence a bolest pohybového ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta III - KURZ OBSAZEN

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Bolesti pohybového aparátu jsou celosvětově považovány za jeden z nejzávažnějších medicínských, ekonomických a sociálních problémů.

Ve třetím volném pokračování semináře se účastníci dozví, jak vzniká bolest, naučí se cvičení, které napomůže správnému dýchání, dozví se, jaký vliv má stres na bolest v zádech. Naučí se také sestavit jednoduché cvičení a nacvičí si relaxační techniky.


Cílem semináře je naučit účastníky jednoduchá cvičení, která mohou přenést do své praxe s klienty, tak aby naučili klienty provádět aktivity všedního dne správně, s cílem udržet zdravý pohybový aparát co nejdéle.


Program

  • teorie vzniku bolesti, význam dechu, stresu a relaxace
  • cvičení zaměřené na prevenci bolestí pohybového aparátu, význam a nácvik relaxace při práci s klientem
  • význam kvalitního odpočinku a spánku, výběr postele, matrace, polštáře, nácvik vhodných poloh ve spánku a vstávání z lůžka - ukázky práce s klientem
  • ADL aktivity = aktivity všedního dne, doporučení a zásady

Nutné pomůcky

Pro praktickou část kurzu je doporučeno volné, pohodlné oblečení (rifle nebo kalhoty jsou nevhodné, nejlépe tepláky do gumy), cvičíme bez ponožek, naboso.
Pomůcky ke cvičení budou k dispozici, neklouzavé podložky na cvičení si vezměte vlastní.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
- 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině

- zpětná vazba účastníků a lektora (rekapitulace poznatků)

Termín: 10. 5. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2014/1213-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.270 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 100518