Základy péče o pozůstalé a personál v paliativní péči

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Tento vzdělávací modul nabízí zájemcům z řad sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jak teoretická pravidla pro péči o umírající klienty a jejich rodiny, tak konkrétní návrhy a příklady dobré praxe pro vlastní duševní hygienu pečujících osob.

Témata

- spolupráce a péče o rodinu během hospitalizace
- komunikace s příbuznými
- péče o rodinu po úmrtí pacienta
- truchlení, vyrovnávání se
- vlastní psychohygiena
- strategie zvládání
- supervize
- spolupráce týmu

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
- 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
- napsání výstupního testu na 70 % úspěšnosti

Termín: 25. 1. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2014/0264-PC/SP/VP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.270 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 250118