Workshop – Kazuistiky při komunikaci s klienty v paliativní péči

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci

Zaměření kurzu

V kurzu se budeme více zabývat komunikací, provázením nevyléčitelně nemocných v závěru života a podporou doprovázející rodiny.

Nevyléčitelná nemoc může podnítit otázky existenciálního charakteru, týkající se hodnot a kvality života nemocného. Pro rodinu se stává období doprovázení náročnou životní situací, ve které mnohdy hledá reálnou naději do budoucna, otevírají se témata bolesti v minulosti, odpuštění a smíření. Proto vhodnou komunikační podporou nemocného a rodiny můžeme dosáhnout nejen navázání otevřeného vztahu při spolupráci, ale i zkvalitnění života všech zúčastněných.


Obsah kurzu

Formou sdílení příběhů nevyléčitelně nemocných a jejich blízkých se podíváme hlouběji na skutečnost, co je podstatou a cílem paliativní péče. Účastníci se seznámí se způsobem poskytování podpory ve chvílích, kdy se nemocný a rodina dozvídají špatné zprávy, s možnostmi spolupráce s klientem a rodinou při přechodu z akutní zdravotnické péče do paliativní.
Na praktických příkladech si budeme moci ukázat navázání kontaktu s nemocným a rodinou, hledání společného cíle, podporu rodiny a pozůstalých. Zaměříme se na zvládání zátěže ze strany pečujícího personálu a na jeho podporu.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
- 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
- zpětná vazba účastníků a lektora
Termín: 16. 5. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2015/0155-PC/SP
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.270 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 160518