Základy péče o pozůstalé a personál v paliativní péči

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Spolupráce s rodinou nevyléčitelně nemocného pacienta je nedílnou součástí paliativní péče o nemocného. V doprovázení nemocných je důležité umět vhodnými komunikačními technikami rodinu povzbudit, doprovázet. Po smrti nemocného však péče o rodinu nekončí. Právě pozůstalá rodina prožívá bolavé období truchlení, vzpomínání a mnohdy potřebuje, aby při ní byl někdo, kdo o jejich blízkého pečoval.

V kurzu se však zaměříme kromě spolupráce s rodinou a pozůstalými také na podporu pozůstalé rodiny, se kterou se seznamujeme až při úmrtí nemocného bez předchozího navázání spolupráce. Každá rodina může na ztrátu milované osoby reagovat jinak, každé truchlení je jinak specifické.

Proto se formou komunikačních technik a práce se vztahem s pozůstalými rodinami budeme snažit i dle praktických příběhů nahlédnout do podstaty péče o pozůstalé a zároveň vnímat i sami sebe jako pečující profesionály.

Témata

Během teoretické přednášky a příběhů z praxe se podíváme na práci se vztahem a na bezpečné podmínky pro poskytování péče o pozůstalé. Budeme se více zabývat tématy akceptace skutečnosti ztráty, technikami doprovázení, komunikačními podněty. Otázka vztahu váže k sobě téma empatie a kongruence jako stanovení hranic vztahu mezi profesionálem a klientem.

Z praktických ukázek se zaměříme více na péči o pozůstalé bezprostředně po úmrtí blízkého a jeho doprovázení v okamžiku smrti, na poradenství v otázkách sociální péče a pohřebnictví, na dlouhodobější péči o pozůstalé. Prostřednictvím vzájemného sdílení se budeme zabývat otázkou vlastní duševní hygieny a péče o sebe, které jsou podmínkou péče o druhé.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
- 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
- napsání výstupního testu na 70 % úspěšnosti

Termín: 12. 3. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2014/0264-PC/SP/VP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.270 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 120318