Využití prvků kinestetiky v sociální péči

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Jedná se o pohybový a komunikační koncept, jehož poznatky umožňují lépe pochopit základy lidského pohybu a cíleně využít rezerv pacienta při všech jeho denních aktivitách. Uplatnění konceptu kinestetiky rovněž chrání pečující osoby před přetížením vlastního pohybového aparátu. Kurz je určen pro zdravotnické pracovníky a pracovníky v sociálních služby, kteří pečují o částečně nebo plně imobilní pacienty a mají zájem poznat a naučit se alespoň část toho, co koncept kinestetiky nabízí.

Témata

  • informace o konceptu kinestetiky
  • vlastní pohyb a co ho ovlivňuje
  • jednoduché manipulace s nemocným
  • polohování a polohovací pomůcky
  • pohyb v lůžku – sed v lůžku – vertikalizace
  • přesun lůžko – židle a zpět
  • pohybové vzory a jejich význam
  • praktický nácvik


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100% účast na kurzu stvrzená podpisem na prezenční listině.


Nutné pomůcky

Účastníci si s sebou přinesou cvičební úbor a karimatku nebo deku k nácviku na podlaze.

Termín: 19. 9. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 16.00 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2014/1212-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.270 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 190918