Škola zad II. – Workshop – Prevence a bolest pohybového ústrojí II

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Kurz je 2. částí uceleného vzdělávacího programu Škola zad Marie Zemánkové, který je zaměřen na prevenci bolesti pohybového aparátu.

Bolesti zad jsou celosvětově považovány za jeden z nejzávažnějších medicínských, ekonomických a sociálních problémů. V kurzu bude teoretická část zaměřená na svalové skupiny lidského těla, které zajišťují vzpřímené držení těla a pohyb. Praktická část bude zaměřena na správný stoj, bezpečný předklon a manipulaci s klientem. Bude sestavena jednoduchá cvičební jednotka na každodenní využití jako prevence bolestí pohybového aparátu.


Cílem semináře je naučit se vnímat tělo a nepoškozovat si páteř nesprávným předklonem a manipulací s břemenem.


Po ukončení kurzu bude pro zájemce možné prohlédnout si Hospic sv. Josefa.


Témata

Anatomická část:

 • mozek a mícha, svalová soustava, úloha fascie


Speciální část:

 • základy biomechaniky, odstranění pohybového napětí, biomechanika při práci
 • ergonomie, práce vsedě, práce ve stoji


Praktická část:
ADL aktivity – STOJ

 • stoj a nácvik správného držení těla, vyšetření na dvou vahách, správný stoj, teorie a nácvik, stoj u zdi
 • chodidlo, klenba podélná a příčná, plochonoží, výběr obuvi
 • chůze – náš charakteristický znak, chůze s oporou, chůze na náledí - pomůcky


ADL aktivity – PŘEDKLON, PRÁCE S BŘEMENEM

 • správně provedený předklon, vyvážené zvedání
 • zvedání za pomoci kolene, zvedání obkročmo, zvedání za pomoci páky
 • manipulace s břemeny


Cvičební jednotky zaměřené na prevenci bolestí pohybového aparátu - uvolňovací cvičení, posilovací cvičení, balanční výcvik
Cvičení vycházející metodiky Školy zad, diskuze a kazuistiky z praxe, zásady a doporučení Školy zad

Nutné pomůcky

Pro praktickou část kurzu je doporučeno volné, pohodlné oblečení (rifle nebo kalhoty jsou nevhodné, nejlépe tepláky do gumy), cvičí se bez ponožek, naboso. Pomůcky ke cvičení budou k dispozici, neklouzavé podložky na cvičení si účastníci vezmou vlastní.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba účastníků a lektora
Termín: 22.11.2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2017/0738-SP/PC,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.270 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 221118