Základy duševní hygieny pracovníků v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Na kurzu si odpočinete, zjistíte své rezervy nejen v duševní hygieně, seznámíte se zásadami psychohygieny i s faktory, které ovlivňují naše duševní zdraví. Pochopíte, jak se ubránit stresu a jaké chování ještě je a jaké už není v normě. Na základě vlastních potřeb zjistíme, jaké možnosti máme při pozitivním ovlivňování svého duševní zdraví.

Témata

Klíčová slova: psychohygiena, maladaptační projevy, stres – disstres, potřeby, přirozené endorfiny

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
- 100 % účasti na kurzu stvrzené podpisem na prezenční listině

Termín: 8.6.2017

Časový rozvrh: 9.00 – 14.30 hod
6 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2013/1158-PC/SP/VP/PP
4 kredity pro zdravotnické pracovníky

Cena: 1.000 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 080617