Pokojná smrt - akceptace a základy komunikace

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Kurz je pořádán ve spolupráci s Institutem vzdělávání APSS ČR.
Seminář má za cíl odtabuizovat téma smrti, pomoci pracovníkům sociálních služeb, aby se uměli se smrtí vyrovnat a aby o ní mohli mluvit nejen s klienty, ale i jejich nejbližšími.
Pracovníci sociálních služeb, zejména služeb pobytových, se při své práci často setkávají s umíráním a smrtí. Nikdo se nemůže na smrt zcela připravit, nelze se s ní smířit ani jí ignorovat, je a bude součástí našich životů, je a bude součástí sociální péče. Absolvováním tohoto semináře se však můžete na tento složitý a psychicky náročný proces připravit.

Témata

- Proměna pohledu na smrt v historickém kontextu
- Představení konceptu paliativní péče jako odpovědi na poptávku po důstojném umírání, role jednotlivých aktérů
- Nové nároky na profesionální pečující, jak se vyrovnat se smrtí kolem sebe, jak o smrti a umírání mluvit, základy psychohygieny, jak pracovat se strachem ze smrti
- Koncept spirituálního doprovázení – řešení základních existenciálních otázek, jak citlivě reagovat na potřeby umírajících
- Základní zásady práce s rodinou umírajícího, budování důvěry, komunikace, posilování respektu k přání
- Nastínění nejčastějších etických otázek souvisejících s umíráním a smrtí a hledání odpovědí
- Role rituálů ve vztahu ke smrti, vhodné rituály v instituci, diskuze a výměna zkušeností.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
- 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině

Termín: 16.6.2017

Časový rozvrh: 8.30 – 15.00 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2015/1190-PC/SP/VP/PP
4 kredity pro zdravotnické pracovníky

Cena: 1.100 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 160617