Duševní hygiena v životě pracovníka přímé péče (s praktickým nácvikem)

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Obsah kurzu

Na kurzu si odpočinete, zjistíte své rezervy nejen v duševní hygieně, seznámíte se zásadami psychohygieny i s faktory, které ovlivňují naše duševní zdraví. Pochopíte, jak se ubránit stresu a jaké chování ještě je a jaké už není v normě. Na základě vlastních potřeb zjistíme, jaké možnosti máme při pozitivním ovlivňování svého duševní zdraví. 


Témata

- psychohygiena

- maladaptační projevy

- stres – disstres

- potřeby

- přirozené endorfiny

Nutné pomůcky

S sebou si přineste polštářek a karimatku/podložku k praktickému nácviku.

Termín: 13.12.2017

Časový rozvrh: 8.30 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.200 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 141217