Nejčastější bolesti v pohybovém aparátu – prevence a léčba

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na základní diagnostiku nejčastějších bolestí v pohybovém aparátu a návrhem (nejen) fyzioterapeutické léčby. Zaměřovat se budeme na potíže s páteří, ramenní a kolenní kloub, kyčel, zápěstí, kotníky a mnoha dalšího. 

Kurz účastníkům umožní základní pohled do diagnostiky a návrhy efektivního ošetření zdravotních problémů nespecifickými mobilizacemi a cvičením. Otevřený bude prostor pro diskusi a vlastní návrh témat. 

Velká část kurzu bude věnována praktickému cvičení.

Témata

  • chodidla a jejich schopnost vnímat terén
  • stabilita a hybnost kotníků
  • kolenní kloub a nejčastější potíže v této oblasti
  • kyčel
  • pánev a pánevní dno
  • páteř – jak napřímit a napřímení udržet
  • ramenní kloub – co můžeme zlepšit, aby rameno nebolelo
  • hlava a čelistní kloub – diagnostika a návrhy léčby 


Nutné pomůcky

Na kurz si prosím přineste pohodlné oblečení k praktickému nácviku a karimatku nebo ručník.

Termín: 13.10.2017

Časový rozvrh: 8.30 – 15.00 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.200 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 131017