Fázové hojení chronických kožních defektů

Cílová skupina účastníků kurzu

zejména zdravotní sestry

Obsah kurzu

Kurz je určen všem sestrám, které pečují o rizikové skupiny pacientů, zejména dlouhodobě nemocné, onkologické pacienty, pacienty s bércovými vředy, se syndromem diabetické nohy a s dalšími chronickými kožními defekty.

Témata

  • anatomie a fyziologie kůže
  • faktory, které nepříznivě ovlivňují stav a funkci pokožky
  • syndrom diabetické nohy
  • bércové vředy
  • dekubity
  • škálování  a význam prevence dekubitů
  • fázové hojení rány - fotodokumentace
  • jak zvolit vhodné prostředky – generické skupiny
  • rady, zkušenosti, diskuse
  • ošetřovatelská dokumentace – vzory

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je: 
- 100 % účasti na kurzu stvrzené podpisem na prezenční listině 

Termín: 26.10.2017

Časový rozvrh: 8.30 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.200 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 261017