Ošetřovatelská dokumentace, ošetřovatelská diagnostika

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti


Obsah kurzu

Užívání ošetřovatelských diagnóz v praxi je opakovaně diskutovanou otázkou. Samotné studium ošetřovatelského procesu je záležitostí nelehkou a dlouhodobou, stejně tak i tvorba a používání vhodné ošetřovatelské dokumentace. Předpokladem k erudované diferenciální ošetřovatelské diagnostice je kromě zkušeností také značné penzum teoretických vědomostí.

Seminář by měl pomoci sestrám, které se denně ošetřovatelské diagnostice věnují, ozřejmit některé problémy a nepřesnosti současné ošetřovatelské praxe a nabídnout možnosti sestavení použitelné ošetřovatelské dokumentace.


Témata

  • diagnostické zaměření ošetřovatelství
  • vznik a vývoj ošetřovatelské diagnostiky – ošetřovatelská anamnéza
  • definice ošetřovatelské diagnózy
  • význam použití škál a testů
  • diagnostické domény
  • NANDA II taxonomie, číselné kódy
  • obsahová podstata ošetřovatelské dokumentace dle platné legislativy
  • návrh dokumentace – sestavení formuláře
  • manuálek pro praxi 

 

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je: 
- 100 % účasti na kurzu stvrzené podpisem na prezenční listině 

Termín: 22.11.2017

Časový rozvrh: 8.30 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.200 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 221117