Komunikace s agresivním pacientem

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, další pracovníci

Obsah kurzu

Míra agresivity, která se projevuje v mezilidském kontaktu, postupně narůstá. Častěji se s jejími projevy setkávají také pracovníci ve zdravotnických či sociálních službách.


Účastníci semináře se seznámí s různými formami i příčinami agresivního chování, se kterými se mohou setkat ve své praxi.  Dozví se, jaké jsou možnosti zvládání složitých situací v kontaktu s agresorem.


Témata

  • Agrese, agresivita - definování pojmů
  • Formy agrese 
  • Spouštěcí proměnné agresivního chování
  • Autodiagnostika
  • Možnosti intervence v kontaktu s agresivně se chovajícím člověkem

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině.

Termín: 13.12.2017

Časový rozvrh: 8.30 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.200 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 131217