Nejčastější bolesti v pohybovém aparátu – prevence a léčba

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Pečování o klienty sociálních nebo zdravotních služeb a o blízké osoby v domácí péči může pečujícím přinášet potíže, které vyplývají z přetěžování vlastního pohybového aparátu.


Kurz nás naučí hledat nejčastější příčiny bolestí páteře a kloubů (ramenní a kolenní kloub, kyčel, zápěstí, kotníky atd.) a pomocí cvičení a nespecifických mobilizací mírnit následky fyzického přetížení a přecházet prohlubování potíží.


Kurz vede zkušená fyzioterapeutka, která účastníkům umožní základní pohled do diagnostiky a návrhy efektivního ošetření zdravotních problémů. Otevřený bude prostor pro diskusi a vlastní návrh témat.


Velká část kurzu bude věnována praktickému cvičení.

Témata

  • chodidla a jejich schopnost vnímat terén
  • stabilita a hybnost kotníků
  • kolenní kloub a nejčastější potíže v této oblasti
  • kyčel
  • pánev a pánevní dno
  • páteř – jak napřímit a napřímení udržet
  • ramenní kloub – co můžeme zlepšit, aby rameno nebolelo
  • hlava a čelistní kloub – diagnostika a návrhy léčby 


Nutné pomůcky

Na kurz si prosím přineste pohodlné oblečení k praktickému nácviku a karimatku nebo ručník.

Termín: 13. 4. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.300 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 130418