Fázové hojení chronických kožních defektů

Cílová skupina účastníků kurzu

zejména zdravotní sestry

Obsah kurzu

Kurz je určen všem sestrám, které pečují o rizikové skupiny pacientů, zejména dlouhodobě nemocné, onkologické pacienty, pacienty s bércovými vředy, se syndromem diabetické nohy a s dalšími chronickými kožními defekty.

Témata

  • anatomie a fyziologie kůže
  • faktory, které nepříznivě ovlivňují stav a funkci pokožky
  • syndrom diabetické nohy
  • bércové vředy
  • dekubity
  • škálování  a význam prevence dekubitů
  • fázové hojení rány - fotodokumentace
  • jak zvolit vhodné prostředky – generické skupiny
  • rady, zkušenosti, diskuse
  • ošetřovatelská dokumentace – vzory

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100% účast na kurzu stvrzená podpisem na prezenční listině.

Termín: 19. 4. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.300 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 190418