Základy péče o pacienty po CMP

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, ošetřovatelé, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Kurz je určen pro ty, kteří pečují o pacienty či klienty po cévní mozkové příčině (CMP), a to jak v lůžkovém zařízení, tak v domácí péči. Vzdělávací akce seznamuje s nejčastějšími příčinami mozkových příhod, způsoby léčby, formami rehabilitace ve všech rovinách. Vysvětluje možnosti dlouhodobé adaptace postižených osob s mozkovou příhodou v domácích podmínkách a jak lze zapojit příbuzné do péče.

Témata

  • anatomie a fyziologie mozku
  • důležité oblasti mozkových hemisfér – smyslového vnímání, centrum řeči
  • příčiny vzniku mozkové příhody, příznaky, první pomoc
  • způsoby léčby v akutní fázi
  • CMP – poškození mozku, přiblížení problému v rovině fyzické i psychické
  • kognitivní a emoční obtíže a jak je zvládnout, příklady z praxe
  • motorické poškození po CMP, prevence imobilizačního syndromu
  • správné polohování, kinestetická manipulace, rehabilitace, reedukace
  • poškození mozku – záležitost celé rodiny, možnosti dlouhodobé adaptace, vhodné aktivity vzhledem k postižení


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100% účast na kurzu stvrzená podpisem na prezenční listině.

Termín: 3. 5. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.300 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 030518

Platbu proveďte prosím až 2 týdny před termínem kurzu.