Demence z pohledu pečovatele a Výživa seniorů – kombinovaný kurz

Cílová skupina účastníků kurzu

Zdravotničtí pracovníci, pracovníci přímé obslužné péče, terénní pečovatelé, aktivizační a sociální pracovníci, osoby pečující o blízké


Obsah kurzu

Kombinovaný kurz zahrnuje dvě školicí akce po 4 vyučovacích hodinách na téma Demence úplně jinak - z pohledu přímé péče a pečovatelů a na téma Výživa seniorů a význam pro zdraví.

Témata

  • Demence úplně jinak - z pohledu přímé péče a pečovatelů

Úplně odlišný pohled na denní rutinu zařízení sociálních služeb, který dá pracovníkům nadhled při plnění denních povinností a podpoří je v komunikaci se seniory. Pochopení biologické podstaty demence a toho, co se vlastně v mozku děje, je klíčem k nadhledu, který pracovníci potřebují, aby měnící se chování seniora nebrali jako prohru a své selhání v péči. Informace odstraňují obavy a zbytečné konflikty. V kurzu jsou uváděny tipy a triky, jak účinně zvládat běžnou denní komunikaci se seniory. Neřešíme zde žádné aktivizační metody, pouze pohled na běžný chod zařízení a soužití s uživateli v různých stadiích demence.

  • Výživa seniorů a význam pro zdraví

Veselé opakování základní skladby stravy, vitamíny, minerály, esenciální aminokyseliny + potřebné dávky ve stáří, role nutričních doplňků - co funguje a co je reklamní tah, jak přizpůsobit stravu ve stáří. Žertovně této lekci říkáme "velká řízková přednáška".

Ukončení kurzu

Vydání osvědčení je podmíněno 100% účastní na výuce.
Termín: 13. 2. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
2 x 4 vyučovací hodiny

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.200 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 130218