Význam komunikace v procesu péče o nemocného a jeho rodinu

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče), ostatní zájemci

Obsah kurzu

Kurz seznamuje účastníky s komunikací jako takovou: 
Jak proces komunikace vlastně probíhá? 
Jaké prvky do něj vstupují a ovlivňují ho? 
Jak mohu dosáhnout optimální komunikace? 
Jakých pravidel se při komunikaci mám držet a jakých kompetencí mohu využít?

Témata

  • co je to komunikace
  • cíle komunikace
  • roviny komunikace (verbální, neverbální...)
  • komunikační role
  • zásady optimální komunikace (srozumitelnost jazyka, načasování, prostředí, zpětná vazba, dávkování informací...)
  • pravidla optimální komunikace (bezpečná komunikace, nastavení pravidel a hranic, kompetence v komunikaci)
  • vliv stresu na komunikaci a na schopnost porozumění informacím

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100% účast na kurzu stvrzená podpisem na prezenční listině.
Termín: 15. 6. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.300 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 150618

Platbu proveďte prosím až 2 týdny před termínem kurzu.