Trávicí soustava, nemoci a potíže u seniorů a Výživa seniorů – kombinovaný kurz

Cílová skupina účastníků kurzu

Pracovníci přímé obslužné péče, terénní pečovatelé, aktivizační a sociální pracovníci, osoby pečující o blízké, zdravotničtí pracovníci


Obsah kurzu

Kombinovaný kurz zahrnuje dvě školicí akce po 4 vyučovacích hodinách na téma Trávicí soustava, nemoci a potíže u seniorů a na téma Výživa seniorů a význam pro zdraví.

Témata

  • Trávicí soustava, nemoci a potíže u seniorů

Trávení a potíže s trávící soustavou jsou v seniorském věku jedny z nejčastějších zdravotních obtíží uživatelů. Důležité je vědět, kdy se jedná o závažnou potíž, nebo kdy jde pouze o běžnou konverzaci, kdy si uživatelé stížnostmi na bolesti získávají Vaší pozornost. Kurz začíná základním pohledem na funkci a skladbu trávící soustavy. Na to navazují fyziologické změny, které můžeme ve stáří čekat. Pak jsou prezentovány nemoci nejen akutní, ale i akutní zhoršení jinak chronicky probíhajících nemocí. U život ohrožujících komplikací (např. prasknutí vředu, jícnové varixy) jsou vysvětleny situace, ve kterých se pečovatelky můžou ocitnout, a správné rozhodování dle příznaků.

  • Výživa seniorů a význam pro zdraví

Tomuto kurzu žertovně přezdíváme Velká řízková přednáška. Kurz je postavený jako osvětový pro přímou péči a terénní sociální služby (ne pro specialisty na nutrici) a vychází ze základů a principu fungování základních živin v našem organizmu. Základní složky výživy (cukry, tuky a bílkoviny) jsou prezentovány spolu s dalšími nutrienty (vitamíny, minerály, zdraví prospěšné látky) na základě jejich funkce a toho, co se děje při jejich nedostatku. Přínos tohoto kurzu je v upevnění osobních návyků, rozpoznání skrytých forem malnutrice, ale i vyšší pozornosti k tomu, co uživatelé jedí. Diskutujeme o tom, které nutriční deficity lze při respektování seniorských stravovacích zvyklostí ovlivnit a které ne.

Kurz je určen primárně pro nezdravotnickou přímou péči.

Po ukončení kurzu bude pro zájemce možné prohlédnout si Hospic sv. Josefa.

Ukončení kurzu

Vydání osvědčení je podmíněno 100% účastí na výuce.
Termín: 29. 11. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
2 x 4 vyučovací hodiny

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.300 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 291118