Dýchací soustava, akutní respirační infekce a chronické nemoci ve stáří a Akutní infekční nemoci – kombinovaný kurz

Cílová skupina účastníků kurzu

Pracovníci přímé obslužné péče, terénní pečovatelé, aktivizační a sociální pracovníci, osoby pečující o blízké, zdravotničtí pracovníci


Obsah kurzu

Kombinovaný kurz zahrnuje dvě školicí akce po 4 vyučovacích hodinách na téma Dýchací soustava, akutní respirační infekce a chronické nemoci ve stáří a na téma Akutní infekční nemoci.

Témata

  • Dýchací soustava, akutní respirační infekce a chronické nemoci ve stáří

Školení vychází z koncepce přednášek Zdravotní osvěty, které nezdravotníkům (nebo zdravotníkům v nezdravotnických profesích) přibližují skladbu a fungování vždy jedné celé orgánové soustavy. K tomuto základu se pak vracíme u každé nemoci typické nebo netypické v seniorském věku. Tím mohou i nezdravotníci lépe porozumět potížím s dechem, dušnosti, kašlu seniorů a jiným potížím. V další části jsou představeny nejčastější akutní a chronické nemoci, diferenciálně diagnosticky alespoň základní odlišnosti nemocí, s tím, že pracovníci potřebují vědět, jestli se jedná o varovný příznak nějaké závažné nemoci, nebo jen o akutní infekci. V poslední části si připomeneme základy dechové rehabilitace a význam polohování u ležících seniorů. Pro sestry je tento kurz spíše opakovací, pro přímou péči a terén je velmi zajímavý, protože s kašlem a jinými příznaky se u seniorů pracovníci těchto služeb setkávají prakticky denně.

  • Akutní infekční nemoci

Předmětem tohoto odpoledního školení budou všechny ostatní nejčastější infekce nezmíněné v dopoledním školení. Jde o alimentární nákazy virové a bakteriální, otravy bakteriálními toxiny, svrab a štěnice, HAI Infekce spojené se zdravotní péčí (MRSA, VRE, ESBL). Příznaky, základní opakování bariérového a jiných režimových opatření. Lektorka klade velký důraz na bravurní zvládnutí osobní desinfekce a osobní ochranu každého pracovníka. Lze konzultovat kazuistiky i případné chybky v rutinní praxi.
Kurz je určen primárně pro nezdravotnickou přímou péči.

Ukončení kurzu

Vydání osvědčení je podmíněno 100% účastí na výuce.
Termín: 12. 9. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
2 x 4 vyučovací hodiny

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.300 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 120918