Nervová soustava a její nemoci ve stáří a Život ohrožující urgentní stavy – kombinovaný kurz

Cílová skupina účastníků kurzu

Pracovníci přímé obslužné péče, terénní pečovatelé, aktivizační a sociální pracovníci, osoby pečující o blízké, zdravotničtí pracovníci


Obsah kurzu

Kombinovaný kurz zahrnuje dvě školicí akce po 4 vyučovacích hodinách na téma Nervová soustava a její nemoci (nejen) ve stáří a na téma Život ohrožující urgentní stavy (nejen) v sociálních službách.

Témata

  • Nervová soustava a její nemoci (nejen) ve stáří

Školení vychází z konceptu přednášek Zdravotní osvěta a je postaveno na principech skladby a fungování nervové soustavy. Na tomto základě popisuje nejčastější nemoci vyskytující se v dospělosti a ve stáří, podstatu dané nemoci a z toho vyplývající možnosti jejího ovlivnění. Zvlášť jsou zdůrazněny změny pohyblivosti a ztráta mobility u seniorů, které jsou fyziologické.

  • Život ohrožující urgentní stavy (nejen) v sociálních službách

Školení zahrnuje mnoho převyprávěných hrdinských skutků a reálných záchranných situací, které lektorka jako hlavní garantka 19 let oceňuje v projektu Zlatý záchranářský kříž, vyznamenání, které uděluje prezident republiky. Lektorka pak volně přechází k praxi a k podstatě první pomoci. Dle doporučených postupů jsou nejdříve předneseny život ohrožující stavy, pak méně vážné stavy ohrožení zdraví a nakonec základní úkony první pomoci. Účastníci kurzu si sami vyzkouší resuscitaci a také použití defibrilátoru.
Kurz je určen primárně pro nezdravotnickou přímou péči.

Po ukončení kurzu bude pro zájemce možné prohlédnout si Hospic sv. Josefa.

Ukončení kurzu

Vydání osvědčení je podmíněno 100% účastí na výuce.
Termín: 24. 10. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
2 x 4 vyučovací hodiny

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.300 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 241018