Ošetřovatelská péče u pacientů v paliativním režimu

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovníci


Obsah kurzu

Vzdělávací akce je určena zejména všeobecným sestrám pracujícím nejen v domácí ošetřovatelské službě.

V několika krocích je podán výklad základních pojmů paliativní medicíny a péče v kontextu platné legislativy, jsou zmíněny etické aspekty péče o nevyléčitelně nemocné a je představen možný systém péče o tyto pacienty, zejména v domácím prostředí. Není opomenuta ani péče o příbuzné a úkony spojené s ukončením života.


Témata

  • paliativní medicína, paliativní péče – pojmy

  • právní aspekty péče

  • etické aspekty péče

  • charta umírajících

  • paliativní péče a rodina – příbuzní jako pečující

  • systém péče o pacienty v paliativním režimu (model V. Henderson)

  • prvky bazální stimulace v paliativní ošetřovatelské péči

  • zvládání chronické bolesti – možnosti

  • dotazy rodiny, příbuzných – jak vést rozhovory

  • když péče končí...


Po ukončení kurzu bude pro zájemce možné prohlédnout si Hospic sv. Josefa.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100% účast na kurzu stvrzená podpisem na prezenční listině.

Termín: 15. 11. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.300 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 151118

Platbu proveďte prosím až 2 týdny před termínem kurzu.