Zvládání stresu, pracovní a osobní zátěže při péči o těžce nemocné a umírající pacienty - KURZ OBSAZEN

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče), ostatní zájemci

Obsah kurzu

Péče o těžce nemocné a umírající pacienty klade na ošetřující personál vysoké nároky. Chceme-li zvládat dobře svou profesi, musíme také umět chránit sebe sama před stresem, a být si vědomi zdrojů, které nám usnadňují zvládání zátěže.
Účast na kurzu vám pomůže uvědomit si význam sebepéče a práce se stresem v pracovním i osobním životě.

Témata

  • Typologie osobnosti – každý jsme jiný (proč je důležité znát sama sebe, individuální dispozice ke stresu)
  • Co jsou to stresory
  • Projevy stresu – navenek, uvnitř
  • Vliv pracovního stresu na osobní život a naopak
  • Sebereflexe – význam uvědomění si vlastních potřeb, legitimita sebepéče, moje limity
  • Identifikace příčin „mého stresu“ („kdo, co, kdy, kde a proč“), význam pojmenování problému
  • Konstruktivní přístup, psychohygiena
  • Další možné vnitřní i vnější zdroje pomoci

Kurz je veden odlehčenou formou a prokládán osobními zkušenostmi lektorky.

Po ukončení kurzu bude pro zájemce možné prohlédnout si Hospic sv. Josefa.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100% účast na kurzu stvrzená podpisem na prezenční listině.
Termín: 5. 12. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.300 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 051218

Platbu proveďte prosím až 2 týdny před termínem kurzu.