Využití cvičebních pomůcek při ošetřovatelské rehabilitaci

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Prakticky zaměřený kurz představí výhody ošetřovatelské rehabilitace s pomocí cvičebních pomůcek jako součást zkvalitnění ošetřovatelské služby. Cílem vzdělávacího programu je získat orientaci v problematice ošetřovatelské rehabilitace a naučit se efektivně využit cvičební pomůcky k ošetřovatelské rehabilitaci v domácím prostředí.

Témata

  • Seznámení se specifiky a úskalími ošetřovatelské rehabilitace
  • Rozdělení vhodných pomůcek pro RHB - např. po CMP, Park. nem, po zlomeninách, amputacích
  • Vhodné pomůcky pro cvičení v leže, sedě, ve stoje , HK + DK atd.
  • Obrázková předloha cviků - cviky v leže, v sedě, ve stoje zaměřené na HK + DK
  • Nácvik a praktická ukázka s pomůckami
  • Pomůcky dosažitelné pro domácí péči
  • Možnosti získání cvičebních pomůcek přes revizního lékaře


Po ukončení kurzu bude pro zájemce možné prohlédnout si Hospic sv. Josefa.


Nutné pomůcky

Na kurz si prosím přineste pohodlné oblečení a podložku na zem k praktickému nácviku.

Termín: 7. 12. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.300 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 071218

Platbu proveďte prosím až 2 týdny před termínem kurzu.