Hojení ran

Cílová skupina účastníků kurzu

Zdravotní sestry


Obsah kurzu

Školení je pořádáno ve spolupráci se společností Lohmann & Rauscher a věnuje se vlhkému hojení ran a kompresivní terapii.

Témata

Vlhké hojení ran

  • fáze hojení ran
  • přednosti hojení ran
  • debridement rány
  • primární krytí Suprasorb

Kompresivní terapie

  • anatomie žilního systému
  • patofyziologie a fyziologie
  • princip kompresivní terapie
  • druhy kompresivních obvazů
  • praktický nácvik bandážování

K praktickým nácvikům bude k dispozici lehátko.

Po ukončení kurzu bude pro zájemce možné prohlédnout si Hospic sv. Josefa.

Nutné pomůcky

Účastníci si na školení vezmou leginy nebo jiné snadno vyhrnutelné kalhoty či kraťasy k praktickým nácvikům.
Termín: 5. 11. 2018

Časový rozvrh: 14:00 - 17:00 hod
4 vyučovací hodiny

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení
Cena: 350 Kč včetně DPH 21 %

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 051118