Ramenní a kolenní kloub - diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů

Cílová skupina účastníků kurzu

pouze fyzioterapeuti, studenti fyzioterapie, lékaři

Obsah kurzu

V kurzu se účastníci naučí diagnostikovat nejčastější ortopedické, traumatologické a degenerativní poruchy v ramenním a kolenním kloubu. Praktická část bude věnována terapii, která využívá široký záběr od měkkých a mobilizačních technik, centrace kloubů, základů vývojové kineziologie, aplikace baněk a kineziotapu a progresivní stabilizace kloubů s využitím fitness pomůcek.

Témata

Teoretická část:
8.30 – 9.30 Ramenní a kolenní kloub – úvod do anatomie a kineziologie, praktická orientace v anatomických strukturách
9.30 – 10.00 Nejčastější patologické stavy
10.00 – 11.30 Diferenciální diagnostika a nejčastěji používané testy v ortopedii a traumatologii

11.30 – 12.00 přestávka na oběd

Praktická část:
12.00 – 12.30 Měkké a mobilizační techniky, centrace kloubů
12.30 – 13.30 Vývojová kineziologie
13.30 – 14.00 Kineziotape, aplikace baněk
14.00 – 17.30 Progresivní stabilizace s využitím fitness pomůcek (Bosu, Propriooot, Flexi-bar, TRX Suspension Trainer, X-CO trainer, Flowin, trampolína)
17.30 – 18.00 Závěrečná diskuse

Nutné pomůcky

S sebou doporučujeme pohodlné oblečení, kurz je z větší části praktický.
Termín: 11.11.2017

Časový rozvrh: 8.30 – 18.00 hod
10 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: akreditace UNIFY ČR
Cena: 1.500 Kč včetně DPH 21%
členové Asociace studentů fyzioterapie mají slevu 100 Kč na kurzovném (z ceny bez DPH)

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 111117