Ramenní a kolenní kloub - diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů

Cílová skupina účastníků kurzu

fyzioterapeuté, lékaři, studenti fyzioterapie, pracovníci se zdravotnickým zaměřením, maséři, trenéři

Obsah kurzu

V kurzu se účastníci naučí diagnostikovat nejčastější ortopedické, traumatologické a degenerativní poruchy v ramenním a kolenním kloubu. Praktická část bude věnována terapii, která využívá široký záběr od měkkých a mobilizačních technik, centrace kloubů, základů vývojové kineziologie, aplikace baněk a kineziotapu a progresivní stabilizace kloubů s využitím fitness pomůcek.

Témata

Teoretická část:
9.00 – 9.30 Ramenní a kolenní kloub – úvod do anatomie a kineziologie. Praktická orientace v anatomických strukturách.
9.30 – 10.00 Nejčastější patologické stavy.
10.00 – 11.30 Diferenciální diagnostika a nejčastěji používané testy v ortopedii a traumatologii.

11.30 – 12.30 přestávka na oběd

Praktická část:
12.30 – 13.00 Měkké a mobilizační techniky, centrace kloubů.
13.00 – 13.30 Vývojová kineziologie.
13.30 – 14.00 Kineziotape, aplikace baněk.
14.00 – 17.30 Progresivní stabilizace s využitím fitness pomůcek (Bosu, Propriooot, Flexi-bar, TRX Suspension Trainer, X-CO trainer, Flowin).
17.30 – 18.00 Závěrečná diskuse.

Nutné pomůcky

S sebou doporučujeme pohodlné oblečení, kurz je z větší části praktický.
Termín: 11.11.2017

Časový rozvrh: 9.00 – 18.00 hod
10 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: kurz není akreditován, účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.500 Kč včetně DPH 21%
členové Asociace studentů fyzioterapie mají slevu 100 Kč na kurzovném (z ceny bez DPH)

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 111117