Komplexní vyšetření a terapie pacienta s vertebrogenními potížemi

Cílová skupina účastníků kurzu

pouze fyzioterapeuti, studenti fyzioterapie, lékaři

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na vyšetření a možnosti léčby pacientů, jejichž potíže spadající do vertebrogenní problematiky. 

V teoretické části si zopakujeme anatomii a kineziologii páteře, naučíme se základní neurologické vyšetření a diferenciální diagnostiku radikulárních a pseudoradikulárních bolestí.

V praktické části probereme fyzioterapeutické postupy od korekce horního a dolního zkříženého syndromu přes neurodynamiku, práci s dechem až k problematice hlubokého stabilizačního systému.


Program

8.30 - 9.00 Organizační záležitosti, úvod do problematiky. 

9.00 - 10.00 Anatomie a kineziologie páteře. Základní antropometrické testy

10.00 - 11.30 Radikulární a pseudoradikulární potíže. Útlakové syndromy na horní a dolní končetině. 


11.30 - 12.00 přestávka na oběd


12.00 - 13.00 Kineziologický rozbor se zaměřením na neurologickou problematiku

13.00 - 14.30 Horní a dolní zkřížený syndrom s přihlédnutím k vývojové kineziologii. Možnosti korekce strečinkem a posilováním. Moderní fitness směry využívající agisticko- antagonistické synergie svalů. 

14.30 - 15.00 Neurodynamika. Vyšetření a léčba fixovaného nervového kořene.

15.00 - 16.30 Dech a hluboký stabilizační systém. Základy vyšetření a dynamika terapie.

16.30 - 17.00 Základy reflexní terapie na noze. Diferenciální diagnostika vertebroviscerálních potíží. 

17.00 - 18.00 Závěrečná diskuse


Nutné pomůcky

S sebou doporučujeme pohodlné oblečení, kurz je také praktický.
Termín: 25.11.2017

Časový rozvrh: 8.30 – 18.00 hod
10 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: akreditace UNIFY ČR
Cena: 1.500 Kč včetně DPH 21%
členové Asociace studentů fyzioterapie mají slevu 100 Kč na kurzovném (z ceny bez DPH)

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 251117