Komplexní kineziologický rozbor

Cílová skupina účastníků kurzu

studenti fyzioterapie, fyzioterapeuté, lékaři, pracovníci se zdravotnickým zaměřením, maséři, trenéři

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na zhodnocení pohybového aparátu pacienta, vyšetření odchylek a tvorbě záznamu. Teoretická část je složená ze základu topografické anatomie, neurofyziologie a patologie, v praktické části bude prezentováno vyšetření v praxi. Součástí kurzu je i výuka základních ortopedických testů, testování dynamické stabilizace kořenových kloubů, stereotypu dýchání a základní testy na hluboký stabilizační systém.

Témata

9.00 – 9.30 Úvod do topografické anatomie a neurofyziologie
9.30 – 10.30 Nejčastější strukturální patologie na pohybovém systému
10.30 – 11.30 Ortopedické testy a testy funkční stability velkých kloubů končetin

11.30 – 12.30 Přestávka na oběd

12.30 – 13.00 Dech jako vstup do terapie
13.00 – 13.30 Testy na hluboký stabilizační systém
13.30 – 14.00 Kineziologický rozbor – technika provedení
14.00 – 17.30 Praktické ukázky provedení rozboru
17.30 – 18.00 Závěrečná diskuse

Nutné pomůcky

S sebou doporučujeme pohodlné oblečení pro praktickou část kurzu.
Termín: 9. 6. 2018

Časový rozvrh: 9.00 – 18.00 hod
10 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.500 Kč včetně DPH 21%
Členové Asociace studentů fyzioterapie mají slevu 100 Kč na kurzovném (z ceny včetně DPH).

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 090618

Platbu proveďte prosím až 2 týdny před termínem kurzu.