Komplexní vyšetření a terapie pacienta s vertebrogenními potížemi

Cílová skupina účastníků kurzu

studenti fyzioterapie, fyzioterapeuté, lékaři, pracovníci se zdravotnickým zaměřením, maséři, trenéři

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na vyšetření a možnosti léčby pacientů, jejichž potíže spadají do vertebrogenní problematiky. 

V teoretické části si zopakujeme anatomii a kineziologii páteře, naučíme se základní neurologické vyšetření a diferenciální diagnostiku radikulárních a pseudoradikulárních bolestí.

V praktické části probereme fyzioterapeutické postupy od korekce horního a dolního zkříženého syndromu přes neurodynamiku, práci s dechem až k problematice hlubokého stabilizačního systému.


Program

09.00 – 09.30 Organizační záležitosti, úvod do problematiky. 

09.30 – 10.30 Anatomie a kineziologie páteře. Základní antropometrické testy.

10.30 – 11.30 Radikulární a pseudoradikulární potíže. Útlakové syndromy na horní a dolní končetině. 


11.30 – 12.30 Přestávka na oběd


12.30 – 13.00 Kineziologický rozbor se zaměřením na neurologickou problematiku.

13.00 – 14.30 Horní a dolní zkřížený syndrom s přihlédnutím k vývojové kineziologii. 

                       Možnosti korekce strečinkem a posilováním. 

                       Moderní fitness směry využívající agisticko-antagonistické synergie svalů. 

14.30 – 15.00 Neurodynamika. Vyšetření a léčba fixovaného nervového kořene.

15.00 – 16.30 Dech a hluboký stabilizační systém. Základy vyšetření a dynamika terapie.

16.30 – 17.00 Základy reflexní terapie na noze. Diferenciální diagnostika vertebroviscerálních potíží. 

17.00 – 18.00 Závěrečná diskuse


Nutné pomůcky

S sebou si prosím vezměte pohodlné oblečení a podložku na zem k praktické části kurzu.
Termín: 1. 12. 2018

Časový rozvrh: 9.00 – 18.00 hod
10 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.500 Kč včetně DPH 21%
Členové Asociace studentů fyzioterapie mají slevu 100 Kč na kurzovném (z ceny včetně DPH).

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 011218

Platbu proveďte prosím až 2 týdny před termínem kurzu.