Vyplnění elektronické přihlášky:


- vždy je nutno uvést e-mailový kontakt na alespoň jednu z přihlášených osob a řádně vyplnit údaje pro vystavení daňového dokladu 
- pokud Vám kurz nehradí zaměstnavatel, ale platíte si jej sami, nevyplňujte přihlášku hromadně, ale každý sám za sebe včetně všech údajů - bez nich Vám nemůžeme vystavit daňový doklad o platbě kurzu 
- na e-mail uvedený v přihlášce Vám po přihlášení přijde obratem POTVRZENÍ O ZAŘAZENÍ NA AKCI. Pokud Vám potvrzení do 15 minut po odeslání přihlášky na e-mail nepřijde, znamená to, že ani Vaše přihláška k nám nedorazila - v tom případě prosím kontaktujte asistentku Edukačního centra 

Poplatek za kurz


K rezervaci místa na kurzu stačí zaslat přihlášku, není nutná okamžitá platba. Pokud se na kurz hlásíte s větším časovým předstihem,
neprovádějte prosím úhradu účastnického poplatku dříve než 2 týdny před termínem kurzu, na který jste se přihlásili.


Pokud se na kurz hlásíte "na poslední chvíli", domluvte si prosím platební podmínky s pracovnicemi Edukačního centra telefonicky.


Platbu je možné provést:


a) převodem z účtu na naše konto Sberbank Brno-město, 4060027991/6800, variabilní symbol je uveden u každého kurzu. Doklad o zaplacení akce vezměte prosím s sebou;


b) složenkou typu C na adresu: Oblastní charita Rajhrad, Edukační centrum, Jiráskova 47, Rajhrad 664 61 (do Zprávy pro příjemce ve složence uveďte čitelně název kurzu a datum konání). Doklad o zaplacení akce vezměte prosím s sebou.


Platby kurzovného na místě nejsou možné.


Po zaplacení kurzovného obdržíte doklad o přijaté platbě na e-mail uvedený v přihlášce, a to od pracovníků ekonomického oddělení OCH Rajhrad

Odhlášení z kurzu a stornopodmínky:


Na kurz je možné vyslat náhradníka.


Edukační centrum je oprávněno vzdělávací akci zrušit, není-li dosaženo minimálního počtů účastníků. Zruší-li vzdělávací akci Edukační centrum, je povinno tuto skutečnost oznámit a přihlášeným účastníkům vrátit zaplacenou cenu v plné výši převodem na účet do 30 dnů nebo jim nabídnout jiný kurz ve stejné cenové relaci.


Zruší-li svoji účast účastník, který se na vzdělávací akci registroval a zaplatil předem její cenu, je povinen uhradit odstupné, které pokrývá vynaložené náklady Edukačního centra na činnosti spojené s administrací. Cenu akce, sníženou o odstupné, Edukační centrum účastníkovi vrací převodem na jeho účet do 30 dnů po zrušení jeho účasti.


Výše odstupného je závislá na délce doby zrušení účasti před zahájením akce, a účtuje se v následující výši:

- zruší-li klient svou účast na akci v době 5 a méně dnů před zahájením akce, činí výše odstupného 100 % stanovené ceny akce (cena se účastníkovi nevrací).


Výjimkou z povinnosti účastníka zaplatit odstupné je prokázaná pracovní neschopnost účastníka v době konání akce či jiné závažné důvody. O výjimkách rozhoduje vedoucí Oddělení vzdělávání DCHB.


Odhlášení je možné vždy pouze písemně na e-mailu: romana.kestlerova@rajhrad.charita.cz, v urgentním případě sms zprávou na tel. 737 230 770.

Ramenní a kolenní kloub – diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů

Cílová skupina účastníků kurzu

studenti fyzioterapie, fyzioterapeuté, lékaři, pracovníci se zdravotnickým zaměřením, maséři, trenéři

Obsah kurzu

V kurzu se účastníci naučí diagnostikovat nejčastější ortopedické, traumatologické a degenerativní poruchy v ramenním a kolenním kloubu. Praktická část bude věnována terapii, která využívá široký záběr od měkkých a mobilizačních technik, centrace kloubů, základů vývojové kineziologie, aplikace baněk a kineziotapu a progresivní stabilizace kloubů s využitím fitness pomůcek.

Témata

Teoretická část:


09.00 – 09.30 Ramenní a kolenní kloub – úvod do anatomie a kineziologie

                        Praktická orientace v anatomických strukturách
09.30 – 10.00 Nejčastější patologické stavy
10.00 – 11.30 Diferenciální diagnostika a nejčastěji používané testy v ortopedii a traumatologii

11.30 – 12.30 Přestávka na oběd

Praktická část:


12.30 – 13.00 Měkké a mobilizační techniky, centrace kloubů
13.00 – 13.30 Vývojová kineziologie
13.30 – 14.00 Kineziotape, aplikace baněk
14.00 – 17.30 Progresivní stabilizace s využitím fitness pomůcek 

                       (Bosu, Propriooot, Flexi-bar, TRX Suspension Trainer, X-CO trainer, Flowin)
17.30 – 18.00 Závěrečná diskuse

Nutné pomůcky

S sebou si prosím vezměte pohodlné oblečení a podložku na zem pro praktickou část kurzu.
Termín: 30. 11. 2018

Časový rozvrh: 9.00 – 18.00 hod
10 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.500 Kč včetně DPH 21%
Členové Asociace studentů fyzioterapie mají slevu 100 Kč na kurzovném (z ceny včetně DPH).

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 301118

Platbu proveďte prosím až 2 týdny před termínem kurzu.