Ramenní a kolenní kloub – diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů

Cílová skupina účastníků kurzu

studenti fyzioterapie, fyzioterapeuté, lékaři, pracovníci se zdravotnickým zaměřením, maséři, trenéři

Obsah kurzu

V kurzu se účastníci naučí diagnostikovat nejčastější ortopedické, traumatologické a degenerativní poruchy v ramenním a kolenním kloubu. Praktická část bude věnována terapii, která využívá široký záběr od měkkých a mobilizačních technik, centrace kloubů, základů vývojové kineziologie, aplikace baněk a kineziotapu a progresivní stabilizace kloubů s využitím fitness pomůcek.

Témata

Teoretická část:


09.00 – 09.30 Ramenní a kolenní kloub – úvod do anatomie a kineziologie

                        Praktická orientace v anatomických strukturách
09.30 – 10.00 Nejčastější patologické stavy
10.00 – 11.30 Diferenciální diagnostika a nejčastěji používané testy v ortopedii a traumatologii

11.30 – 12.30 Přestávka na oběd

Praktická část:


12.30 – 13.00 Měkké a mobilizační techniky, centrace kloubů
13.00 – 13.30 Vývojová kineziologie
13.30 – 14.00 Kineziotape, aplikace baněk
14.00 – 17.30 Progresivní stabilizace s využitím fitness pomůcek 

                       (Bosu, Propriooot, Flexi-bar, TRX Suspension Trainer, X-CO trainer, Flowin)
17.30 – 18.00 Závěrečná diskuse

Nutné pomůcky

S sebou si prosím vezměte pohodlné oblečení a podložku na zem pro praktickou část kurzu.
Termín: 30. 11. 2018

Časový rozvrh: 9.00 – 18.00 hod
10 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.500 Kč včetně DPH 21%
Členové Asociace studentů fyzioterapie mají slevu 100 Kč na kurzovném (z ceny včetně DPH).

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 301118

Platbu proveďte prosím až 2 týdny před termínem kurzu.