Prevence pádů

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci

Obsah kurzu

Pády patří k nejvíce pravděpodobným příhodám, kterým může ošetřovatelský personál zabránit systémem kontinuálního vyhodnocování rizik nejen na nemocničním oddělení. Tyto události ve zdravotnickém zařízení spadají do kategorie mimořádných a jako takové by měly být řešeny - nejlepším řešením je zabránit jejich vzniku.

Školící akce je určena zdravotnickým pracovníkům na všech úrovních, kteří chtějí zmapovat a minimalizovat rizika na svém pracovišti, u svých pacientů.


Témata

  • bezpečnost pacientů
  • vyhodnocení rizik prostředí
  • rizikové skupiny pacientů
  • určení rizika pádu pacienta – protokol
  • mimořádná událost – klasifikace
  • hlášení a dokumentace mimořádné události
  • šetření a  právní aspekty
  • omezující prostředky ano, či ne
  • systémová nápravná opatření v zařízení
  • poznatky z praxe, diskuze


Ukončení kurzu

Podmínkou pro vydání osvědčení je 100% účast.
Časový rozvrh:
4 vyučovací hodiny

Číslo akreditace: kurz není akreditován MPSV,
účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 10.000 - 12.000 Kč bez DPH
(max. počet účastníků je 25 ve skupině)

Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800