Prevence pádů

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci

Obsah kurzu

Pády patří k nejvíce pravděpodobným příhodám, kterým může ošetřovatelský personál zabránit systémem kontinuálního vyhodnocování rizik  nejen na nemocničním oddělení. Tyto události  ve zdravotnickém zařízení spadají do kategorie mimořádných  a jako takové by měly být řešeny -  nejlepším řešením je zabránit jejich vzniku.

Školící akce  je určena zdravotnickým pracovníkům  na všech úrovních, kteří chtějí  zmapovat a minimalizovat  rizika  na svém pracovišti, u svých pacientů.


Témata

 • -          bezpečnost pacientů

  -          vyhodnocení rizik prostředí

  -          rizikové skupiny  pacientů

  -          určení rizika pádu pacienta – protokol

  -          mimořádná událost – klasifikace

  -          hlášení a dokumentace mimořádné události

  -          šetření a  právní aspekty

  -          omezující prostředky ano či ne

  -          systémová nápravná opatření v zařízení

  -          poznatky z praxe, diskuze


Ukončení kurzu

Podmínkou pro vydání osvědčení je 100% účast.
Časový rozvrh:
4 vyučovací hodiny

Číslo akreditace: 4 kredity pro zdravotnické pracovníky
Cena: 10.000 - 12.000 Kč - max. počet účastníků je 25 ve skupině
Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800