Fázové hojení chronických kožních defektů

Cílová skupina účastníků semináře

Kurz je určen všem sestrám, které pečují o rizikové skupiny pacientů, zejména dlouhodobě nemocné, onkologické pacienty, s bércovými vředy, syndromem diabetické nohy a dalšími chronickými kožními defekty.Témata semináře

       -          anatomie a fyziologie kůže

  -          faktory, které nepříznivě ovlivňují stav a funkci pokožky

  -          syndrom diabetické nohy

  -          bércové vředy

  -          dekubity

  -          škálování a význam prevence dekubitů

  -          fázové hojení rány - fotodokumentace

  -          jak zvolit vhodné prostředky – generické skupiny

  -          rady, zkušenosti, diskuse

  -          ošetřovatelská dokumentace – vzory


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100 % účast na semináři


Časový rozvrh:
6 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 4 kredity pro zdravotnické pracovníky
Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 25 osob

Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace

č. ú. k platbě: 4060027991/6800