Fázové hojení chronických kožních defektů

Cílová skupina účastníků semináře

Kurz je určen všem sestrám, které pečují o rizikové skupiny pacientů, zejména dlouhodobě nemocné, onkologické pacienty, s bércovými vředy, se syndromem diabetické nohy a s dalšími chronickými kožními defekty.


Témata semináře

  • anatomie a fyziologie kůže
  • faktory, které nepříznivě ovlivňují stav a funkci pokožky
  • syndrom diabetické nohy
  • bércové vředy
  • dekubity
  • škálování a význam prevence dekubitů
  • fázové hojení rány – fotodokumentace
  • jak zvolit vhodné prostředky – generické skupiny
  • rady, zkušenosti, diskuse ošetřovatelská dokumentace – vzory


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100 % účast na semináři.

Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: kurz není akreditován MPSV,
účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH
(pro skupinu 15 - 25 osob)

Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800