Ošetřovatelská dokumentace, ošetřovatelská diagnostika

Cílová skupina účastníků semináře

Zdravotničtí pracovníciUžívání ošetřovatelských diagnóz v praxi je opakovaně diskutovanou otázkou. Samotné studium ošetřovatelského procesu je záležitostí nelehkou a dlouhodobou, stejně tak tvorba a používání vhodné ošetřovatelské dokumentace. Předpokladem k erudované diferenciální ošetřovatelské diagnostice je kromě zkušeností také značné penzum teoretických vědomostí. Seminář by měl pomoci sestrám, které se denně ošetřovatelské diagnostice věnují, ozřejmit některé problémy a nepřesnosti současné ošetřovatelské praxe a nabídnout možnosti sestavení použitelné ošetřovatelské dokumentaceTémata semináře      

       ~  diagnostické zaměření ošetřovatelství

  ~  vznik a vývoj ošetřovatelské diagnostiky – ošetřovatelská anamnéza

  ~  definice ošetřovatelské diagnózy

  ~  význam použití škál a testů

  ~  diagnostické domény

  ~  NANDA II taxonomie, číselné kódy

  ~  obsahová podstata ošetřovatelské dokumentace dle platné legislativy

  ~  návrh dokumentace –   sestavení formuláře

  ~  manuálek pro praxi  


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100 % účasti na seminářiČasový rozvrh:
6 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 4 kredity pro zdravotnické pracovníky
Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 25 osob

Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace

č. ú. k platbě: 4060027991/6800