Stimulace vnímání v ošetřování nemocných s poruchou vnímání

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci

Obsah kurzu

Kvalitní ošetřovatelská péče u nemocných s poruchou vnímání napomáhá jejich rehabilitaci nejen somatické, ale i psychické a sociální. Rozsah vnímání u těchto nemocných nelze jednoznačně zmapovat, jen malé procento pacientů má ucelené vzpomínky a dokáže svoje pocity později definovat. Nevhodným chováním personálu, způsobeným často nedostatkem informací o možnostech péče, může být zpomalen proces uzdravování. Na teoretický výklad navazuje praktický nácvik prvků stimulace a je věnován prostor pro sebereflexi.


Témata

 • co to je koncept stimulace vnímání

  • proč je důležitý v ošetřovatelské praxi

  • pravděpodobné vjemy a pocity nemocných s poruchou vědomí

  • somatická, vestibulární a vibrační stimulace

  •  praktický nácvik

  •  sebereflexe pocitů a vjemů účastníků kurzu

  • smyslové vnímání a jeho poruchy  

  • možnosti stimulace smyslového vnímání, praktický nácvik

  • biografická anamnéza - význam

  • ošetřovatelská dokumentace, záznam nabídek stimulace

  • rady, jak začít se začleněním prvků stimulace vnímání do praxe

Ukončení kurzu

Podmínkou pro vydání osvědčení je 100% účast.
Časový rozvrh:
16 vyučovacích hodin ve dvou dnech

Číslo akreditace: 8 kreditů pro zdravotnické pracovníky
Cena: 30.000 - 32.000 Kč - max. počet účastníků je 20 ve skupině
Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800