Péče o cévní vstupy a porty

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci

Obsah kurzu

Zajištění  intravenózního  přístupu a aplikace léků nebo  infuzí je součástí  moderní  léčby prakticky všech  medicínských oborů. Péče o cévní porty – vstupy – pak patří neodmyslitelně k rutinní práci zdravotnického personálu.  Bezpečné zavedení a  udržení žilní linky bez vzniku komplikací by  mělo být samozřejmou dovedností nelékařského zdravotnického personálu.

Školící akce je určena zejména  všeobecným sestrám, které si chtějí  ověřit a  prohloubit svoje znalosti  v ošetřování  cévních vstupů  u pacientů, klientů v dlouhodobé domácí či paliativní péči.


Témata

  • anatomie a fyziologie cévního řečiště
  • možné vstupy, druhy kanyl, krycí materiály
  • bezpečné podávání léků, infuzní terapie
  • indikace zavedení, kompetence k výkonu
  • komplikace při zavádění a aplikaci kanyly – časné, pozdní
  • ošetřovatelský postup  standard
  • dokumentace péče o cévní vstupy
  • poznatky z praxe, diskuze

Ukončení kurzu

Podmínkou pro vydání osvědčení je 100% účast.
Časový rozvrh:
6 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: kurz není akreditován MPSV,
účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH
(max. počet účastníků je 20 ve skupině)

Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800