Jak přistupovat ke klientům a pacientům s úzkostnými poruchami

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Obsah kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se spektrem neuróz - fobie, obsedantně kompulzivní porucha, úzkostné poruchy a disociativní poruchy. 
Pochopíme problematiku léčby a přístupu k neurotickým pacientům.

Program

Seznámíte se s podstatou úzkostných poruch diagnostikovaných v rámci psychiatrie. Budeme řešit fobické úzkostné poruchy (hlavně agorafobii a sociální fobii),
panickou a generalizovanou úzkostnou poruchu, obsedantně kompulzivní poruchu a poruchy přizpůsobení, které vznikají na základě nějaké katastrofické události (např. posttraumatická stresová porucha). 
Vysvětlíme si i disociativní poruchy, kdy tělesný příznak vzniká jako důsledek nezpracovaného vnitřního konfliktu. Somatoformní poruchy završí přehled neuróz. 
Přes klinické příznaky se dostaneme k vhodné léčbě neurotických poruch. V rámci ošetřovatelských kazuistik budeme hledat možnosti zvládnutí úzkostných poruch pomocí komunikačních technik.
Odejdete moudřejší a s náhledem k úzkostným projevům Vašich klientů.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování kurzu je 100% účast na výuce.
Časový rozvrh:
6 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: kurz není akreditován MPSV,
účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 14.000 - 15.500 Kč bez DPH
(pro skupinu 15 - 25 osob)

Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800