Úvod do psycho-socio-spirituální problematiky v paliativní péči

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Kurz je určen pro zájemce setkávající se s problematikou paliativní péče teprve krátce, dále pro ty, kteří pracují s umírajícími pacienty, ale neměli dosud možnost o souvislostech, zkušenostech a otázkách v PP mluvit, pro pracovníky, kteří tuší důležitost problematiky a chtějí získat základní informace a kontakty.

Seminář je druhým z cyklu celodenních seminářů o paliativní péči (PP) určeného pro ty, kteří se zajímají o toto téma nebo s umírajícími lidmi již pracují, např. v nemocnicích, na odděleních následné péče apod., a rádi by se dozvěděli souvislosti a možnosti v péči a doporučené postupy.

Jednotlivé přednáškové dny cyklu mají tato témata:

 1. Základy paliativní péče
 2. Úvod do psycho-socio-spirituální problematiky v PP
 3. Workshop - Kazuistiky při komunikaci s klienty v paliativní péči
 4. Základy péče o pozůstalé a personál v PP


Je možné absolvovat celý cyklus jako celek v půlročním běhu nebo pouze jednotlivé akce podle zájmu či potřeb organizace.

Témata

 • psychické symptomy (stres, úzkost, deprese), jejich hodnocení, strategie zvládání a léčba 
 • podpora nemocných 
 • sociální problematika (ztráty, izolace, sociální smrt), možnosti jejich řešení 
 • poznámky k důstojnosti člověka 
 • duchovní problémy a potřeby, význam spirituality 
 • kazuistika, komunikace


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
 • napsání výstupního testu na 70 % úspěšnosti
Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2014/0262-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 25 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%