Sociální poradenství a sociální podpora klienta a jeho rodiny v paliativní péči

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci

Obsah kurzu

V rámci sociálního plánu se sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách snaží nemocnému klientovi nabídnout reálné možnosti specializované paliativní péče, která se nabízí. Ve spolupráci s klientem i jeho blízkými po zmapování jejich potřeb vytváří plán další spolupráce. Takový plán by měl být pro nemocného co nejvíce konkrétní, reálný, jednoduchý. Může zcela spočívat ve stanovení kroků a cílů, které si přeje klient do konce svého života naplnit. Tyto cíle mohou být i malými krůčky, maličkostmi, které klientovi a jeho blízkým přinesou dobrý pocit či radost. Kurz podává přehled využití možností sociální péče v závěru lidského života.

Témata

  • praktická sociální intervence při sdělení prognózy o nepříznivém zdravotním stavu klientovi a rodině
  • odborné sociální poradenství- podpora státních sociálních systémů nemocným a jejich pečujícím
  • sociální práce s pozůstalými
  • specifika poradenského vztahu
  • spolupráce s pozůstalými
  • sociální poradenství vs. psychoterapie
  • provázení, podpora


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba účastníků a lektora


Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2015/0969-PC/SP
Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 25 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%