Škola zad I. - Prevence a bolest pohyb. ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta I.

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Cílem workshopu je předat srozumitelnou formou znalosti a dovednosti ošetřujícímu personál u klientů v sociálních službách tak, aby mohli klienty edukovat o významu správného držení těla a jeho souvislostí s bolestmi v pohybové soustavě. Aby naučili klienty provádět ADL aktivity správně, s cílem udržet zdravý pohybový aparát co nejdéle. Celý workshop je rozdělen do 3 částí: anatomické, speciální a praktické.

Pro praktickou část kurzu je doporučeno volné, pohodlné oblečení (rifle nebo kalhoty jsou nevhodné, nejlépe tepláky do gumy), cvičíme bez ponožek, naboso. Pomůcky ke cvičení budou k dispozici, neklouzavé podložky na cvičení si vezměte vlastní.

Témata

Anatomická část:

 • svaly a pojem svalové hygieny – uvolnění svalů přetížených a facilitace svalů oslabených
 • kloub a jeho struktury
 • páteř, zakřivení páteře


Speciální část:

 • Dýchání – teorie a nácvik
 • Uvědomování si vlastního těla - nácvik


Praktická část:
ADL aktivity - Sezení v domácnosti

 • teorie a nácvik – správný sed
 • mechanická bolest v souvislosti s vhodným sedem
 • dynamické sezení
 • sezení v křesle – vstávání ze židle, z křesla
 • sed v autě a dopravních prostředcích
 • pomůcky podporující správný sed

ADL aktivity – Stoj

 • úvod do problematiky vhodného stoje – vyšetření na dvou vahách

 • cvičební jednotky zaměřené na prevenci bolestí pohybového aparátu – preventivní cvičení vsedě na židli
 • uvolňovací cvičení, posilovací cvičení, balanční výcvik – cvičení vycházející metodiky Školy zad
 • diskuze a kazuistiky z praxe
 • zásady a doporučení Školy zad


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
 • napsání výstupního testu na 70% úspěšnosti


Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2013/0757-PC/SP/VP/PP
Cena: 17.000 - 18.500 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 20 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%